Make your own free website on Tripod.com

CATAGORY: TERENGGANU MEN'S CLOSED

Place Name Time
1 Razmi bin Yunus 1:23:40
2 Zulkifli bin Ismail 1:27:34
3 Wan Borhanudin bin Wan Dollah 1:28:14
4 Abdullah bin Malik 1:29:48
5 Shahrul Amri bin Mohd Noor 1:34:12
6 Abd. Rahman bin Yusof 1:34:29
7 Malik bin Musa 1:35:52
8 Ysoff bin Mamat 1:38:27
9 Mohd Izaruddin bin Mohd Aziz 1:39:47
10 Mohd Kasim bin Abdullah 1:42:31

men's open | men's closed | men's veteran | men's junior | women's open | women's closed